a.jpg
Plošina skalného ostrohu vypínajúceho sa nad vážskou nivou (prevýšenie 60 m), sa stala útočiskom pravekých ľudí už v staršej dobe kamennej pred vyše 20 tisíc rokmi.Od 6. storočia sa aj v tejto časti Karpatskej kotliny začali usadzovať naši slovanskí predkovia,Meno veľmoža nepoznáme, no názov obce Ducové (v stredovekých listinách Ducrew i Ducibrod) je údajne odvodený z koreňa "dux - (duces)" - teda
vodca, veľmož, čo naznačuje, že historické povedomie sa v okolí Kostolca udržalo aj potom, keď toto sídlo okolo polovice 10. storočia zaniklo pod tlakom starých Maďarov.
xixi (2).jpg
Pozoruhodnou historickou pamiatkou mesta je 38 metrov vysoká šikmá veža, pre ktorú Vrbové dostáva epiteton slovenská Pisa. Bola postavená v rokoch 1832 až 1835. V roku 1930 sa náhle naklonila. Podľa posledných odborných meraní jej odklon činí 99 cm.
studna.jpg
Artézska voda je pomenovanie pre podzemnú vodu, ktorej voľná hladina leží vyššie než zemský povrch. Táto hladina má napätý povrch, čiže je na ňu vyvýjaný tlak hornín a zeme a nejde tak o bežnú hladinu jazera. Takýto zdroj vody je celkom uzavretý a nevedie k nemu žiadny otvor, vďaka čomu je voda dokonalo chránená pred znečistením, pretože sa nedostane do styku s ovzduším.
aa.jpg
Rotunda sv. Juraja je pôvodne románska stavba z prelomu 12. a 13. storočia (hoci najnovšie sa uvádza i prvá polovica 11. storočia). Nachádza sa na okraji centra Skalice.
Neskôr bola prestavaná v gotickom a barokovom slohu. Horná časť rotundy plnila obrannú funkciu a spodná časť slúžila ako kaplnka.
Z gotického obdobia sa v interiéri zachovali fragmenty nástenných malieb, zobrazujúce motív z legendy o sv. Jurajovi bojujúceho s drakom.
aa.jpg
Veterný mlyn pri Holíči je jediný zachovaný veterný mlyn na Slovensku. Je to mlyn holandského typu. Je kamenný s kruhovým pôdorysom a má tri podlažia. Postavený bol koncom 19. storočia. Mlieť sa v ňom prestalo po prvej svetovej vojne.
mlyn.jpg
Vodný mlyn z roku 1895 sa nachádza v krásnom prírodnom prostredí na brehu Malého Dunaja, asi 2 km za obcou Tomášikovo. Zachoval sa v pôvodnom stave, bez rušivých zásahov do konštrukcie, s uceleným a prevádzkyschopným mlynským zariadením. Dnes slúži ako technická pamiatka ľudového mlynárstva na južnom Slovensku. Ani obnovy a opravy v minulom storočí nenarušili jeho originálnu konštrukciu. Aj v súčasnosti je vo vnútri pôvodný interiér s pôvodným mlynárskym náradím. Patrí pod správu Vlastivedného múzea v Galante, ktoré sa špecializuje na výskum dejín mlynárskeho remesla.
xixi (2).jpg
V okolí Piešťan sa praveký človek objavil už v staršej dobe kamennej. Dostatok zveri pri termálnych prameňoch sem prilákal pravekých lovcov. Približne pred 25 000 rokmi, v mladšej dobe kamennej, už môžeme sledovať husté osídlenie. Svedčia o tom nálezy sídlisk a nástrojov s tzv. volútovou a maľovanou keramikou. Z tohto obdobia je i svetoznáma soška tzv. Moravianskej Venuše vyrezaná pravekým človekom z mamutoviny.
srelkaa megality.jpg
Len málokto azda vie, že aj Slovensko má svoj „Stonehenge“. Unikátny komplex monumentálnych opracovaných kultových balvanov s prastarými rytinami sa nachádza za budovou historickej manufaktúry v Holíči. Kamene, z ktorých najväčší je vysoký 6,8 m, pochádzajú z najvýchodnejšie položenej megalitickej stavby v strednej Európe.
kostol.jpg
Románsky kostol, ktorý bol pôvodne údajne barokový, predstavuje veľkú pýchu Cíferčanov. Čo pre nich predstavuje jeho najväčšiu hodnotu? Či už to je krypta pod kostolom, starobylý orgán alebo renesančný múr, historická pamiatka z 1. polovice 13. storočia vďačí za svoju rekonštrukciu predovšetkým zanieteným a hrdým občanom.
Reklamy na stránke nedokážem ovplyvniť....sorry!!!
Flag Counter
Zdroj:okrem vlastných materiálov všetko ostatné zo svojej mailovej schránky.ak sa materiál dotkol niečich ochranných práv- napíšte mi a ihneď zjednám nápravu.ďakujem!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one