Trnavský kraj sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenskej republiky. Hraničí s troma štátmi – s Českou republikou, Rakúskom a Maďarskom, (rieka Morava-súčasťou Dolnomoravského úvalu).
250px-Trnava_okresy.png
tn_trnavsky_kraj.jpg
Územie vyššieho územného celku Trnavský samosprávny kraj o rozlohe 4 148 km2, s počtom 551 441 obyvateľov tvoria katastrálne územia miest a obcí dnešných okresov Skalica, Senica, Piešťany, Hlohovec, Trnava, Galanta a Dunajská Streda.

Samosprávny kraj sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenska. Územie tvoria prevažné časti Záhorskej (Borskej) nížiny, Malých Karpát, Trnavskej pahorkatiny a Podunajskej nížiny.

Trnavský kraj spoluvytvárajú tri svojrázne regióny, na severozápade Záhorie, v centrálnej časti Trnavský región a na juhu oblasť Žitného ostrova. Nachádza sa prevažne v západnej časti historickej Bratislavskej stolice a na severe na území priľahlej historickej Nitrianskej stolice. Regióny, ktoré spoluvytvárajú Trnavský kraj vynikajú svojráznosťou osídlenia, ľudovej architektúry, miestnymi kultúrnymi prejavmi a zvykmi.Na juhozápade Trnavský samosprávny kraj hraničí s Bratislavským krajom, na západe s Rakúskom, na juhu s Maďarskom, na východe s Nitrianskym krajom, na severe s Trenčianskym krajom a Českou republikou. Toto územie patrí k najstarším kultúrnym oblastiam Slovenska, čo dokladujú mnohé nálezy pravekého osídlenia, z ktorých hádam najznámejšia je „Moravianska venuša“. Najmä vďaka priaznivým prírodným podmienkam bolo toto územie intenzívne osídľované.

Vystriedalo sa tu mnoho národov a kultúr. Kelti, Germáni, Slovania a na juhu starí Maďari osídľovali najmä nížinné oblasti. Nížinné hradisko v katastri obce Pobedím je jedným najstarších dokladov slovanského osídlenia na Slovensku. Bohaté sú doklady osídlenia aj z čias Veľkej Moravy i poveľkomoravského obdobia.
smolenice.jpg
Dĺžka náučného chodníka je 4,5 km so 4 zastávkami. Trasa je nenáročná. Charakter chodníka je prírodovedný, ochranársky, historický, kultúrny. Zaujímavosťou chodníka je jaskyňa Driny. Prístup je zo Smoleníc.
Slovenské naj..........pre Trnavský kraj...
Najstaršie mestské privilégiá – získali v roku 1238 od panovníka Bela IV. Trnava a Krupina.
Trnavčania a Krupinčania tým získali široké slobody. Privilégiá sa týkali napríklad samosprávy
mesta, súdnej právomoci, voľby farára, platenia mýta, atď.
Najstarší doklad umeleckého artefaktu na Slovensku – Moravianska venuša, pochádza
z obdobia paleolitu (22 800 p.n.l.), bola nájdená v obci Moravany nad Váhom (pri
Piešťanoch). Predstavuje sošku ženy vyrobenú z mamutoviny.
naj – opevnenie mesta sa radí k najstarším opevneniam na Slovensku a zároveň patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky svojho druhu v Európe
Najstaršia sakrálna stavba na Slovensku – Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch.
Kostol pochádza z 9. storočia z obdobia Veľkej Moravy
najhorúcejší termálny prameň – 92°C vo Veľkom Mederi

jediné empírové divadlo v Európe – Hlohovec

najväčší riečny ostrov v Európe – Žitný ostrov

najhorúcejšia a najsuchšia oblasť Slovenska – Podunajská nížina

najznámejšie slovenské kúpele – Piešťany

najstaršie golfové ihrisko na Slovensku – Piešťany, 1914

najsírnatejšie pramene na Slovensku – Smrdáky

najväčší organ na Slovensku – bazilika v Šaštíne

najväčší platan východný na Slovensku – Jelka

najväčší sad platanov v Európe – Hlohovec

jediný veterný mlyn na Slovensku – Holíč

najstarší ranobarokový kostol na Slovensku – chrám sv. Jána Krstiteľa v Trnave

najstaršie kamenné divadlo na Slovensku – Divadlo J. Palárika Trnava

najväčšia väznica v Uhorsku v 19. stor. – Leopoldov

najväčšia vodná elektráreň na Slovensku – Gabčíkovo
Family Golf Rezort Welten
Family Golf Rezort Welten
Golf Resort Skalica
Reklamy na stránke nedokážem ovplyvniť....sorry!!!
Flag Counter
Zdroj:okrem vlastných materiálov všetko ostatné zo svojej mailovej schránky.ak sa materiál dotkol niečich ochranných práv- napíšte mi a ihneď zjednám nápravu.ďakujem!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one