Trenčiansky kraj...nájdi čo Ťa zaujíma...čo sa oplatí vidieť............

Trenčiansky kraj leží na západe Slovenska pri hranici s Českou republikou. Najdlhšia slovenská rieka Váh vytvára centrálnu os tejto oblasti.
270px-Trencin_okresy.png
trenciansky_kraj.jpg
Územie vyššieho územného celku Trenčiansky samosprávny kraj o rozlohe 4 501 km2, s počtom 608 786 obyvateľov tvoria katastrálne územia miest a obcí dnešných okresov Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Nové mesto nad Váhom, Myjava, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske a Trenčín.

Samosprávny kraj sa nachádza v severozápadnej časti Slovenska. Krajinný reliéf je prevažne hornatý a výrazne členitý. Na juhovýchod územia zasahuje Nitrianska pahorkatina. Väčšinu územia vypĺňa Považské podolie s riekou Váh. Na západe sa nachádzajú Biele Karpaty, na východe Považský Inovec, údolie Bebravy a Hornonitrianska kotlina, ktorú ohraničujú Strážovské vrchy, južné výbežky Malej Fatry, Žiar, Kremnické vrchy, Vtáčnik a Tríbeč. Rieka Nitra tvorí hlavnú os územia Nitrianskej kotliny. Ďalším významným tokom tejto časti kraja je Nitrica.

Juh vypĺňa mierna pahorkatina. Trenčiansky kraj z prevažnej časti tvorí južná polovica historickej Trenčianskej stolice - jadro územia Trenčianskeho komitátu, ktorý vznikol už na začiatku 11. storočia. Druhú identickú časť samosprávneho kraja tvorí Horná Nitra, súčasť historického Nitrianskeho komitátu, ktorý jestvoval už na prelome 10. a 11. storočia. Vznikol pravdepodobne na veľkomoravskom základe.

Pôvodne sa rozprestieral prevažne pri toku Nitry, v najvyspelejšej časti niekdajšieho Nitrianskeho kniežactva. Hornonitrianska kotlina bola začlenená do ranouhorského štátu a Nitrianskeho vojvodstva až v druhej polovici 11. storočia. Táto časť Nitrianskeho komitátu neskoršej Nitrianskej stolice prešla zložitým územným vývojom. Hranice tak Trenčianskej ako aj Nitrianskej historickej stolice sa ustálili až v 14. storočí.
Naj........pre Trenčiansky kraj..........
Hotel Elizabeth v Trenčíne, pod Trenčianskym hradom, patrí medzi desať najlepších historických hotelov v Európe. Získal ocenenie za najlepšie zákaznícke služby.

Najstaršia a najnavštevovanejšia ZOO na Slovensku – ZOO Bojnice. Nachádza sa v kúpeľnom
meste Bojnice. Zoologická záhrada je sprístupnená od roku 1955. V súčasnosti sa rozkladá na
ploche 41 ha. Nachádza sa tu 373 druhov zvierat (1 858 jedincov)
Euroregión Bílé – Biele Karpaty sa rozprestiera na území Trenèianskeho a Zlínskeho kraja. Nachádza sa
na òom množstvo krásnych hôr, stovky vrcholov, hlboké doliny i nížinné roviny. Pešia turistika i
cykloturistika v tejto oblasti má dlhodobú tradíciu. Nachádza sa tu nieko¾ko turistických chát, z ktorých majú
najstaršie už viac ako 80 roènú históriu. V kraji krásnych vrcholov sa nachádza nieko¾ko zaujímavých
velikánov, z ktorých sa naskytá krásny výh¾ad na široké okolie. A vzh¾adom na ich charakter ten výh¾ad bude
trva ešte nieko¾ko storoèí... V poslednom období v našom regióne nastal i boom rozh¾adní. Prvé sa tu zaèali
stava pred viac ako 100 rokmi, ich boom však nastal najmä v posledných rokoch.
Preto dovo¾te, aby sme Vás nasledujúcimi námetmi pozvali spozna krásne miesta nášho Euroregiónu – èi už
rozh¾adne, vyhliadkové vrcholy alebo malebné chaty.
Reklamy na stránke nedokážem ovplyvniť....sorry!!!
Flag Counter
Zdroj:okrem vlastných materiálov všetko ostatné zo svojej mailovej schránky.ak sa materiál dotkol niečich ochranných práv- napíšte mi a ihneď zjednám nápravu.ďakujem!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one