symboly SLOVANOV
Do nič netušiaci Európy, ktorá si žila svojím vlastným životom, sme v 6. - 7. storočí prišli a boli nás státisíce. Objavili sme sa ako prízrak a nikto nevedel odkiaľ. Dnes väčšinový názor hovorí, že sa náš slovanský národ formoval v oblasti zmiešaných lesov na území medzi riekami Dneper a Visla, avšak jednoznačné dôkazy pre to chýba. Dnes Slovania spravujú svoje územia od strednej a južnej Európy až po ďaleký ruský východ. Také územie nepatrí žiadnemu inému etniku. Slawa nám! Radi by sme sa touto formou pokúsili "popularizovať" naše slovanské a slovenské dedičstvo. A vedzte, že to je potrebné, najmä v čase, keď mnoho z Čechov a Slovákov zabúda na to, že sme Slovany. Naši predkovia za túto zem bojovali a umierali, nenechajme ju napospas osudu a všetkému okolo, čo sa na nás rúti - je to naša krajina.
Hej Slovania, ešte naša slovenská reč žije,
ešte naše verné srdce za náš národ bije.
Žije, žije duch slovanský, bude žiť naveky.
Hrom a peklo, márne vaše proti nám sú zlosti.
Symboly sú pre nás dôležité ako niečo, čo nám ukazuje našu minulosť, našich predkov.
"NESPÔSOBUJTE NEŠŤASTIE ĽUĎOM DRUHÝCH VIER, LEBO BOH-TVORCA JEDINÝ NAD VŠETKÝMI ZEMAMI... A NAD VŠETKÝMI SVETMI." - PERUN
KOLOVRAT
kolovrat.jpg
„Za úsvitu k Perunovi se pomodlím – ne nadarmo kolovrat mám na zbroji!“
Symbol s nazvom KOLOVRAT je znak našich slovanskych predkov pre ktorych bol tentosymbol posvatny... Tento symbol znamena KOLOBEH ŽIVOTA čiže striedanie zimy a leta striedanie noci a dna striedanie vlady moreny a vesny.
Zrodenie nového života sa od nepamäti považovalo za znak božskej činnosti. Nikto a nič sa nenarodí, ak na to nebude vôľa a požehnanie Nebeských Bohov. Preto sa k Nebeským Bohom obracali blahoslaveniami, aby na poliach vyrástla dobrá úroda, a aby prastarý Rod pokračoval a neostal bez potomstva a následníkov, ktorí budú pokračovať v tradíciách Otcov.
Je to symbol ochany kolobehu života .
Symbol Boha Koľadu, ktorý na Zemi vykonáva Obnovu a zmenu k lepšiemu; je to symbol víťazstva Svetla nad tmou a Svetlého Dňa nad nocou. Okrem toho, Koľadník sa používal ako mužský Obereg, ktorý dáva mužom silu v budovateľskej práci a v boji s neľútostným nepriateľom. Tento znak je zhodný so známym kolesom šťastia: pripraveného človeka on dvíha na vrchol, ale nepripraveného môže rozmliaždiť.
Perúnov znak
perún.jpg
Perúnov znak - znak slovanského boha Peruna - boha blesku a hromu.
Svarogov symbol
svarog.jpg
Svarogov symbol - symbol slovanského boha Svaroga - boha Slnka a ohňa.
Pentagram
pentagram.jpg
Pentagram
, alebo päťcípa hviezda v kruhu. Ide o jeden z najsilnejších ochranných tvarov proti ublíženiu a proti čiernej mágii. Pentagram je známy tiež ako Pythagorov znak, symbol exaktnej vedy, dokonalého rozumu alebo nazývaný tiež Agrippov pentagram na ochranu človeka pred nepriaznivými kozmickými a zlými magickými silami. Bol ( je ) symbolom elementárnych síl v prírode a v človeku. Objavuje sa už na keltských minciach. Bol umiestňovaný napr. na pracky, prstene, v rannom kresťanskom a byzanskom prostredí sa objavuje aj na tehlách. Na bogomilských náhrobkoch z 13. – 15. st. na Balkáne stojí na miesto Kristovej hlavy na kríži. Ako nezbytná súčasť amuletov a iných magických praktík sa na východe udržuje dodnes. Slovania ním najčastejšie značili dno nádob. Symbolizoval číslo 5.
DVOJITÝ KOLOVRAT
kolovrat.jpg
JAV a NAV - dvojitý kolovrat odráža spojenie medzi Jav - svet, v ktorom žijeme my, a svetom Nav - slovanské podzemí, kde naši úžasní predkovia žijú - medzi koreňmi duba. Dvojaký rotácie kolovratu symbolizuje spirituálnu spojenie medzi svetom Jav a Nav.
Svarga
svarga.jpg
Svarga - pre nás jeden z dvoch dominantných slovanských symbolov. Je to zrejme najznámejší symbol u Slovanov zasvätený Slnku.
Ruky Boha
ruky božie.jpg
Ruky Boha - symbol rúk, ktoré velebia bohov našich predkov na všetky svetové strany.
Jedná se o starodávný symbol, který byl převzat ze symbolů na keramice, stejné symboly byly vyobrazeny na některých špercích (brože). Symbol tvoří kříž, resp. 4 ruce zakončené na každém rameni pěti prsty. Je to symbol ochrany, života, ohně či Slunce.
Perúnov kvet
perúnov kvet.jpg
Perúnov kvet - alebo aj kvet paprade. Ohnivý symbol čistoty Ducha - má veľkú liečiteľskú moc.
PERUNOVA SEKERA
perunova-sekera.jpg
Perunova Sekera je amulet v tvare bojovej sekery. Je možné ju nájsť v určitých častiach Škandinávie a dnešného Ruska. Perun je predkresťanský boh hromu a blesku a je to najvyšší boh Slovanského panteónu.
Pohanský - slovanský - symbol - požehnanie
požehnanie.jpg
Prastarý magický symbol požehnanie, kedy ukazovák, prostredník a palec zdvihneme nahor, a prstenník a malíček ohneme do dlane, má svoj pôvod v dávnych pohanských časoch. Tri vztýčené prsty predstavujú božskú triádu, trojjedinosť. Požehnaním rušíme negatívne okolnosti a vplyvy na dočasný pozemský život. Samotným vyslovením magického slova ,, požehnanie "alebo ,, žehnám", uvádzame v pohyb zakódovanú pozitívnu energiu, prúd informácií, ktoré sa nachádzajú v PRIESTORU všade okolo nás.
STROMY
Úcta k stromom tvorila neoddeliteľnú súčasť slovanského "pohanstva" a náboženstva. Každý zo slovanských Bohov má svoj strom... Najuctievanejšie boli staré alebo nejakými zvláštnymi tvarmi poznamenané stromy, napríklad stará bútľavé vŕby, brezy s rôznymi hrčovitými tvarmi, neprirodzene povykrúcané hlavné konáre stromov či ich kmeňov, stromy, do ktorých udrel blesk a podobne. Takéto stromy mali svojho ducha a verilo sa, že v nich sídli duch. Tešili sa najväčšej úcte a nesmeli sa vyrúbať, naopak, museli sa o ne starať, aby žili čo najdlhšie. Kto by sa odvážil k takému činu, že by rúbal takýto strom, tomu hrozili ťažké smrteľné choroby, úhyn zvierat a iné nešťastia až smrť. Pri takýchto stromoch sa konali kultové a náboženské obrady. Naši južní Slovania takéto stromy nazývali "Sjenovite drveta "- stromy, ktoré majú ducha.
DUB
dub.jpg
Najuctievanejším stromom starých Slovanov u nás bol dub. Dub má ktorý má mužskú podstatu čo sa prejavuje usmernením sily smerom von) a preto je možné od neho prijímať prebytočnú energiu a ona na človeka blahodarne pôsobí. Vedeli, že v tieni duba so šelestením jeho listov a vysielajúcou pozitívnou energiou je možné meditovať a kontemplovať. Dub bol pre našich predkov prirodzeným chrámom a spojením s Bohmi. Slovania ho zasvätili hromovládnemu bohu Perúnovi. Je symbolom sily, rastie pomaly, ale dosahuje úctyhodného veku. Tento stromový velikán má vraj dvojakú dušu.
VŔBA
VŔBA.jpg
vŕba je prsným opakom jaseňa, je ženskej podstaty čo znamená, že do nej často udierajú blesky. Prečo sa tak deje? Blesk - mužská podstata - je smerovaný do stromu ženskej podstaty. Vŕby totiž, na rozdiel od dubov, silu sťahujú. Nenadarmo sa hovorí: "Mlčí, ako bútľavá vŕba!" "Ako by si do bútľavej vŕby hovoril!" "Robí iným ľuďom bútľavú vŕbu." a podobne... Vŕby sú vhodné vtedy, keď sa chce človek zbaviť nahromadenej negatívnej energie z dôvodov neprávostí od iných ľudí, neporozumenia , krívd atď. Aby mali mladé devy a ženy krásne, dlhé a bujné vlasy, chodili si ich česávať k potokom pri vŕby v čase "Svätenia jari" a to z očistných dôvodov.
LIPA
LIPA.jpg
Lipa bola posvätným stromom všetkých Slovanov, zasvätili ju bohyni Lade. Ján Kollár ju povýšil na symbol slovanskej vzájomnosti. Naši predkovia pod košatými korunami líp obetovali svojim pohanským bohom, schádzali sa tu k veselým slávnostiam i k vážnym zhromaždeniam.- lipovému drevu sa pripisovala magická moc hlavne v boji proti démonom a upírom. Lipa svojou rozloženou a majestátnou korunou v čase kvitnutia s omamnou vôňou sa stala miestom pre mnohé vzájomné mierové dohody medzi rozhnevanými rodmi. Verilo sa aj tomu, kde stojí lipa, tak blesky Perúna zriedka uderia. Lipa navracala chorým silu v podobe liečivých čajov, ktoré pripravovali s určitými rituálmi kmeňoví čarodeji.
Historicky... pod lipami sa konali zhromaždenia, aj sa oslavovalo. Ten, kto tvrdí, že stromom Slovanov je lipa, zavádza a nepozná dejiny s históriou Slovanov, pretože stromom Slovanov je DUB s posvätnými dubovými hájmi, kde sa konali náboženské obrady našich prapredkov. Kresťanstvo keď nastúpilo svojou "vymetacou silou" i na zemi Slovanov, tak nastali aj čistky v prírode, výruby stromov uctievaných našimi predkami, ktorí sa nevedeli ubrániť, keďže nepoznali "vojny" kvôli náboženstvu. Keďže sa starí Slovania nedali tak rýchlo presvedčiť a povytínať všetky duby na ich zemi nebolo mysliteľné, nastúpila "asimilácia" v podobe prekrývania sviatkov starých Slovanov kresťanskými a hlavne, začalo sa so stavaním kostolov po celom území. Zlatom poobkladané oltáre mali takisto svoju moc a dokázali mnohých prilákať a aj prestúpiť na kresťanskú vieru. Západní Slovania si za svoj národný symbol zvolili lipu, čo je iste zvláštne, pretože to bol práve dub ako strom, ktorý dominoval celej strednej Európe a bol symbolickým stromom od dôb Keltov, Germánov až po prvých Slovanov.
Lipa sa stala oficiálnym národným symbolom až v júni 1848, keď bola na Všeslovanskom zjazde v Prahe (účastníci boli delegáti Čiech, Moravy, Sliezka, Slovenska, Poľliaci, Rusíni, Chorváti, Srbi, Slovinci a Dalmatinci - teda všetky podrobené slovanské národky), kedy bola ustanovená ako národný symbol a stala sa tak symbolom namiereným proti veľkonemeckým snahám o podrobenie slovanského živlu. Lipu ako národný strom mal navrhnúť Fr. Ladislav Čelakovský. Jednalo sa vlastne o reakciu na frankfurtský snem (parlamentné zhromaždenie nemeckých zástupcov zasadajúci od apríla 1848 vo Frankfurte nad Mohanom), kde bol ako symbol veľkonemectva zvolený dub.
JASEŇ
JASEŇ.jpeg
jaseň je takisto stromom mužskej podstaty a zväčša si ho naši prapredkovia sadili pri svoje obydlia s vierou, kde stojí jaseň, tak neudrú blesky Perúnove. Jaseň je veľmi pekne stavaný strom a preto ho aj radi mali pri svojich domoch, nielen kvôli bleskom Perúnovým.
BREZA
BREZA.JPG
Breza je stromom znovuzrodenia, čistoty, ženskej energie, má veľkú schopnosť odvádzať toxíny a negatívne energie
"Večná matka" - bohyňa našich predkov, bola uctievaná v podobe brezy. Pre Keltov bola breza "stromom svetla" a symbolom znovuzrodenia. Vo všetkých kultúrach je breza spájaná s jarným prebudením prírody a začiatkom nového ročného cyklu. Breza je aj symbolom plodivej materskej sily. Žiariace energie brezy chránia pred čiernou mágiou a temnými silami démonov. Všeobecne je breza symbolom mladosti, sviežosti a nového života.
Oznámenie brezy pre nás: "Som najkrajšia a vyžarujem svoj ženský pôvab ďaleko do priestoru. Moja pleť je jemná, môj vzrast ušľachtilý, som Venuša, strom bohyňa. Som posvätná čistota Vody. Som breza."
Liečivé účinky brezy: Už v starej Číne slúžili brezové púčiky a listy na liečbu vodnateľnosti a reumatizmu. V severských krajinách a v Rusku má používanie brezových metličiek v saunách nielen výrazne prekrvujúce efekt, ale aj účinok čistiaci, dezinfekčné a hojivý - hlavne na pokožku a kĺby. V dnešnej dobe je breza využívaná predovšetkým ako jemný, ale spoľahlivý prostriedok pri chorobách obličiek a močových ciest. Má aj mimoriadne silné účinky potopudné a močopudné, s čím úzko súvisia jej preslávené prečisťujúce a odvádzacie schopnosti. Znamená to, že breza je schopná zbaviť organizmus všetkých balastných látok, zaťažujúcich solí, kyselín a zhubných toxínov. Je tiež vynikajúcim liekom na rad kožných chorôb, stimuluje funkciu pečene, lieči zápaly pankreasu a posilňuje slezinu. Svoje uplatnenie nachádza breza aj vo vlasovej kozmetike (šampóny, kondicionéry).
stromy.jpg
Mnohé druhy stromov mali magický symbol, napríklad: bresty sa vysádzali ako hraničné stromy, brezové prúty sa zastrkávali za okná domov na ochranu proti čarodejniciam, pred búrkou sa ľudia schovávali pod bukmi. V dnešných časoch si už kresťania nevedia ani predstaviť sviatky Vianoc bez voňavej jedličky. Na dôvažok, ovocné stromy plodia naše zdravie.Na pozemkoch našich predkov rástli aj ovocné stromy, najčastejšie slivky, rôzne odrody jabloní, hrušiek, čerešní a orechov. Plody jablone symbolizovali plodnosť. V obyčajovej tradícii bola spájaná s rajským stromom. Tento sa v cirkevnej terminológii nazýva arbor vitae a je symbolom pádu prvého človeka a jeho vyhnania z raja. Hruška chránila pred bleskom a používala sa v mágii. Tvrdé hruškové drevo sa dobre leští, preto ho opracovávali rezbári a stolári. Plody čerešne platili za symbol lásky a drevo bolo veľmi vhodné pre výrobu kuchynského náradia. Vyschnutý orech veštil smrť gazdu, ktorý si mal nechať z neho zhotoviť truhlu, pretože v truhle z iného dreva by nemal po smrti pokoj
Nech je človek v akom chce duševnom rozpoložení, jediný pohľad do korún vysokých stromov, ktoré sa kolíšu vo vetre a zhovárajú sa svojou "šelestiacou rečou", ho privádza do stavu harmónie a nehy s láskou. Strom života v nás - čiže časť mozočku - koordinuje pohyby a udržiava tak rovnováhu. Vďaka nemu máme vzpriamený postoj... v tomto poznaní môže človek, ako vďačné dieťa prírody, vyliezť na svoj strom bezpečia, strom, ktorý človeka nikdy nezradí, ktorý na človeka čaká vždy pevne stojac na svojom mieste. Stromy nám pripomínajú jemné cítenie a dotyk človeka s oslovovaním stromu, je ako tichá modlitba, ktorú si strom vypočuje a s porozumením jemu vlastným človeku dodáva svoju pozitívnu energiu pre život.

Nič nám nenahradí pobyt v prírode a hlavne v lese, hore, na kopcoch domoviny. Tam prúdi k človeku energia a povzbudenie. Iba v stíšenom stave mysle a duše môže človek naplno vnímať tep zeme, dych nebies a pulz Božej milosti. Je len správne, ak si človek uchová vo svojej pamäti to, čo duchovne živilo našich predkov tisícročia. Keď vie, kde sú jeho korene bez ktorých by na tomto svete nebol a v akej hĺbke poznania tie korene čerpali silu nielen na holé prežitie, ale hlavne na povznesenie ducha
Reklamy na stránke nedokážem ovplyvniť....sorry!!!
Flag Counter
Zdroj:okrem vlastných materiálov všetko ostatné zo svojej mailovej schránky.ak sa materiál dotkol niečich ochranných práv- napíšte mi a ihneď zjednám nápravu.ďakujem!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one