Otroctvo a starí Slovania
O otrokoch a otroctve u starých Slovanov sa dozvedáme vďaka písomným prameňom, ktoré pochádzajú zo 6. storočia. Primárny zdrojom otrokov bola vojna, ktorá v prípade úspechu so sebou vždy priniesla zajatcov.
slovan otrok srelkaa.jpg
Spočiatku len smrť
Zaujímavé sú informácie o tom, že Slovania spočiatku zabíjali všetkých obyvateľov, s ktorými prišli do kontaktu. V ich tradičnom občinovom systéme bolo otroctvo príslušníkov vlastnej komunity zakázané. Až neskoršie správy potvrdzujú, že Slovania mali otrokov, ale i to, že sa sami stávali otrokmi.
Smrť s pánom
Mnohé pramene píšu o tom, že po smrti pána neraz usmrtili aj jeho otroka. Nebožtík so zbraňou a cennými vecami sedel vo veľkom člne, kde bol aj býk, kone, kohút, sliepka a jedna z otrokýň. Zabili ju a podpálili veľkú vatru pod člnom.
Pôvod slova
Etymológia staroslovanského slova otrok je vytvorená z predpony ot-, čo znamená ne a základu -rek, čo znamená hovoriť. Slovo otrok teda definovalo nehovoriaceho človeka, pre Slovanov zajatca, ktorý nevedel hovoriť slovanským jazykom.
Feudalizmus a otroctvo
Feudalizáciu spoločnosti spustilo najmä narastanie súkromného vlastníctva, preto feudáli (vlastníci pôdy) museli zmeniť postavenie otrokov v spoločnosti. Bezprávny otrok sa musel stať minimálne nevoľníkom, aby bol pre svojho majiteľa ekonomicky prínosným.
Koniec otroctva
Otroci sa stali ekonomicky nevýnosnými, pretože v skutočnosti nevytvárali reálnu ekonomickú hodnotu. Otrocká pracovná sila sa neskôr premietla do podoby služobníctva kniežat a šľachty.
Zdroj: časopis Historická revue

Obrázok: pl.wikipedia.org
Reklamy na stránke nedokážem ovplyvniť....sorry!!!
Flag Counter
Zdroj:okrem vlastných materiálov všetko ostatné zo svojej mailovej schránky.ak sa materiál dotkol niečich ochranných práv- napíšte mi a ihneď zjednám nápravu.ďakujem!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one