Slovensko je malý štát. Narodili sa tu však ľudia, ktorí ovplyvnili nielen osudy našej krajiny, ale svojím umom či obetavosťou dobyli svet.

OSOBNOSTI A LEGENDY NITRIANSKÉHO KRAJA:........
kk.gif
Ladislav Pohrobok Habsburský (* 22. február 1440, Komárno – † 23. november 1457, Praha) bol (arci)vojvoda rakúsky, uhorský kráľ ako Ladislav V., český kráľ ako Ladislav I., jediný syn cisára Albrechta II. a Alžbety Luxemburskej, dcéry cisára Žigmunda Luxemburského.Čeští politici zvolili panovníkem bavorského vévodu Albrechta. Ten však o korunu vyčerpaného a kacířského českého státu nestál. Bezvládí trvalo až do právní zletilosti mladého Ladislava Pohrobka, který začal panovat r. 1453 ve svých čtrnácti letech. Zdědil tři trůny: rakouský, český a uherský.
Ladislav, od narození přezdívaný Pohrobek, přišel na svět po smrti svého otce. V zemi docházelo ke sporům a bojům mezi katolickými a kališnickými pány, kteří úspěšně usilovali o vliv na vládu. Představitelem husitské strany byl Jiří z Poděbrad. Ten byl již r. 1452 ustanoven správcem Českého království. V zemi nastal nebývalý rozvoj, který byl ještě dlouho připomínán příslovím " Za krále Holce (tj. bezvousého) byla v Čechách za groš ovce". V listopadu r. 1457 přijel Ladislav do Prahy, aby se oženil s francouzskou princeznou Magdalenou, dcerou Karla VII. Poselství z Čech již dorazilo do Paříže, avšak král v Praze nečekaně zemřel na leukémii ve svých sedmnácti letech.
images.jpg
Jedna z najvýznamnejších postáv svetovej literatúry sa narodil 18. februára 1825 v Komárne. Svoje štúdia začal vo svojom rodnom meste, po ukončení sa stal právnikom. Celý svoj život však venoval literatúre.Navýznamnejšími jeho románmi sú: Zlatý človek, Zoltán Kárpáthy. Jeho diela preložili do viac ako 20 jazykov, a niekoľko z nich aj sfilmovali. Bol členom Maďarskej Akadémie vied. Zomrel v Budapešti 5. mája 1904. Na jeho pamiatku usporiadajú v jeho rodnom meste festival maďarských amatérskych divadelných súborov na Slovensku, tzv. Jókaiho dni
kk.jpg
Franz Lehár sa narodil v Komárne 30. apríla 1870. Ten čarovný stredoeurópsky príbeh sa však začal už v roku 1805, keď pri Slavkove zajali Rakúšania dôstojníka napoleonskej armády menom Le Harde. Ušiel, usadil sa na Morave a stal sa praotcom rodiny Lehárovcov, spočiatku však Léharovcov. Napokon, aj slávny skladateľ Franz Lehár mal dokonca ešte dlho po roku 1918 domovské právo v Šumvalde pri Uničove.
a.jpg
aa.jpg
aaa.jpg
Fyzik, vynálezca a pedagóg.
Narodil sa 11. januára 1800 v obci Zemné (okr. Komárno), v rodine chudobného roľníka.
Strednú školu začal navštevovať v Trnave, v roku 1814 bol už zapísaný na Kráľovskej akadémii v Bratislave.
Vedecky začal pracovať Štefan Jedlik počas svojho pôsobenia na Gymnáziu v Györi, kde zostrojil pohyblivý elektromagnet, ktorý bol v podstate elektromotorom a slúžil mu na hodinách fyziky na experimenty. Na Kráľovskej akadémii v Bratislave skonštruoval v roku 1840 magnetický čap, ktorý sa stal neskôr základnou súčasťou elektrického rušňa.
Dokázateľne už v r.1827–1829, ako prvý na svete skonštruoval model elektromotora, v ktorom pevnú aj otáčajúcu časť tvorili elektromagnety.
Z roku 1861 pochádza jeho najvýznamnejší vynález - prototyp unipolárneho dynama (päť rokov pred Siemensom).
Dožil sa vysokého veku takmer 96 rokov a zomrel 12. decembra 1895 v Rábe.
Reklamy na stránke nedokážem ovplyvniť....sorry!!!
Flag Counter
Zdroj:okrem vlastných materiálov všetko ostatné zo svojej mailovej schránky.ak sa materiál dotkol niečich ochranných práv- napíšte mi a ihneď zjednám nápravu.ďakujem!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one