Nitriansky kraj sa nachádza na styku severných výbežkov Panónskej panvy a juhozápadných výbežkov Karpát.
270px-Nitra_okresy.png
nitriansky_kraj.jpg
Nitriansky kraj a jeho metropola – starobylé mesto NITRA – zohrali v dejinách formovania slovenského národa, Slovenska, jeho kultúry, vzdelanosti, významnú úlohu.

Reliéf kraja je prevažne rovinatý a nižinný, prerušovaný pahorkatinami. Patrí k najteplejším oblastiam a najproduktívnejším poľnohospodárskym centrám Slovenskej republiky. Na severe sa krajom tiahne pohorie Tríbeč, severovýchod je lemovaný výbežkami Štiavnických vrchov a z časti Pohronským Inovcom.

Najväčšiu časť ma juhovýchode a juhu zaberá kvalitná poľnohospodárska pôda Podunajskej nížiny s časťou Žitného ostrova - najväčší riečny ostrov Európy vytvorený medzi hlavným tokom Dunaja a Malým Dunajom s bohatými zásobami podzemných vôd).

Kraj, najmä jeho južné oblasti, sú bohaté na výskyt vodných a termálnych prameňov a preteká ním viacero riek – najdlhšia slovenská rieka Váh, Dunaj, Nitra, Hron, Ipeľ a Žitava.
Na západe susedí s Trnavským krajom, na severe s Trenčianskym a na východe s Banskobystrickým krajom.

Nitriansky kraj má rozlohu 6 343 km², čo je 12,9% z rozlohy SR, v ktorom sa nachádza 350 obcí, z ktorých 15 má štatút mesta. Kraj sa člení na 7 okresov: Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Nitra, Topoľčany a Zlaté Moravce.
Región Nitra má vďake svojej polohe a rozlohe niekoľko celoslovenských primátov. Napríklad Štúrovo je najteplejším miestom Slovenska a Patince najjužnejším

miestom Slovenska. Cez Nitriansky región pretekajú najväčšie slovenské rieky Váh, Hron, Nitra a Ipeľ, ktoré sa vlievajú do Dunaja. Vďaka tomu má Nitriansky región najväčšiu dĺžku splavných vodných ciest na Slovensku. Najvyššie miesto regiónu je vrchol pohoria Pohronský Inovec, a to vrch Veľký Inovec s výškou 900,6 metrov n.m. a najnižšie miesto leží vo výtoku Dunaja z územia Slovenskej republiky v katastri obce Chľaba, kde je výška terénu len 110 metrov m.n. K prírodným naj určite patrí aj Arborétum Mlyňany, v ktorom je najväčšia zbierka drevín na Slovensku a svojou rozlohou patrí k najväčším arborétam v Strednej Európe.
Náučný chodník Zoborské vrchy
Náučný chodník Zoborské vrchy sa nachádza v pohorí Tribeč a jeho východiskovým bodom je Liečebný ústav na Zobore. Hlavná trasa vedie od Liečebného domu na vrch Zobor a späť. Vrch Zobor (587 m.n.m) je vápencového pôvodu a pod jeho vrcholom vidno pozostatky hradiska z doby železnej v dĺžke takmer 3 km. Dve vedľajšie trasy vedú k románskemu Kostolíku sv. Michala v Dražovciach a na vrch Žibrica s vyústením do obce Štitáre.
príroda.jpg
prííroda.jpg
Dĺžka trasy je 14,7 km, prevýšenie 460 m. Terén je stredne náročný a môže sa prejsť pešo, alebo bicyklom. Na náučnom chodníku sa nachádza 27 informačných tabúľ. Na hlavnom okruhu na Zobor a späť sú informačné tabule: 1. História, 2. Svoradov prameň, 3. Svoradova jaskyňa, 4. Odkryv na vozovej ceste, 3.Tri duby, 4. Kroviny, 5. Hradisko Zobor, 6. Turistické značenie, 7. Pyramída, 8. Zobor, 9. Pohoria Tribeč, 10. Stepné živočíchy, 11. Národná prírodná rezervácia Zoborská lesostep, 12. Kyslomilná vegetácia kremencov.

Vedľajšia trasa smerom na Dražovce má značenie: 1. Rastliny, ktoré milujú teplo, 2. Borovice v Zoborských vrchoch, 3. Vinice, 4. Dražovský kostolík.
Vedľajšia trasa smerom na Źibricu má značenie: 1. Kozie chrbty, 2. Rastliny dubovo-hrabových lesov, 3. Lesné dreviny, 4. Lesnícke značky, 5. Vtáky listnatých lesov, 6. Prírodná rezervácia Žibrica, 7. Živočíchy listnatých lesov, 8. Hradisko Žibrica, 9. Mravenisko

Zdroj: voľne podľa turistickej mapy Tribeč, Pohronský Inovec - Topoľčianky, VKÚ Harmanec
1
Reklamy na stránke nedokážem ovplyvniť....sorry!!!
Flag Counter
Zdroj:okrem vlastných materiálov všetko ostatné zo svojej mailovej schránky.ak sa materiál dotkol niečich ochranných práv- napíšte mi a ihneď zjednám nápravu.ďakujem!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one