V blízkosti obce Mlynky sa nachádzajú svetoznáma Dobšinská ľadová jaskyňa, Stratenská jaskyňa, priehrada Palcmanská Maša, Zejmarská roklina. Touto jedinou sprístupnenou roklinou v južnej časti Slovenského raji sa dostanete na rozľahlú planinu Geravy. Vyznačuje sa lesíkmi, horskými lúkami a povrchovými krasovými útvarmi. Na Geravy je možné sa dostať aj z obce Dedinky sedačkovou lanovkou. Trasa lanovky je dlhá 2000m a je považovaná za jednu z najkrajších lanoviek na Slovensku.
Pri okružnej ceste po okolí Mlyniek je možné obdivovať pôsobivé rieky ako Hornád a Hnilec, potoky - Veľký Sokol, Suchá Belá, Biely potok, rokliny s vodopádmi, či jaskyne. Aby Vám naozaj neušlo nič z tej nádhery
Najvyšší vrch pohoria Slovenský raj. Je dominantou najvyššej juhovýchodnej časti a na veľkej časti vrchu sa nachádza chránený areál Knola.
chodník.jpg
Šesť informačných panelov umiestnených na náučnom chodníku informuje o histórii a súčasnosti okolitých lesov, o poľovníctve, lesníctve a ochrane lesov, o južnej časti Národného parku Slovenský raj, o vodnej nádrži Palcmanská Maša a o baníckej a hutníckej histórii tohto kraja.

Náučný chodník Slovenský Raj - Juh

Začiatok trasy je v obci Dedinky. Chodník je dlhý 11 km a má 6 zastávok. Chodník prejdete za 3 hodiny.
sp.jpg
Trasa je obojsmerná. Vedie z Dediniek cez vyhliadky na Gačovskej skale na Geravy a späť. Celková dľžka trasy je cca 1,5 hod., s návratom späť do obce po inej trase cca 2,5 hod. Prevýšenie na trase je 285 m. Najvyššie miesto 1080 m.n.m.
Jedná sa o povolenie výnimky na pohyb mimo vyznačených turistických chodníkov

Vyhliadka Gačovská skala -juh:
Naskytne sa pohľad na samotnú obec, priehradu, v pozadí s krásnou panorámou Volovských vrchov.

Vyhliadaka Gačovská skala – sever:
Pohľad na samotný nár. Park Slovenský raj. V pozadí s panorámou od Vysokých Tatier cez Královú hoľu až po časť Volovských vrchov.
Zejmarská roklina.jpg
Jediná sprístupnená tiesňava v južnej časti Slovenského raja, leží na juhovýchodných okrajoch planiny Geravy. Potok, ktorý ňou preteká, ústi pod osadou Biele Vody do Hnilca. Jeho zdrojom je výdatná vyvieračka Zejmarská studňa s mnohými stupňami vodopádov.
Leží na území rovnomennej prírodnej rezervácie a vyznačuje sa výrazne členitým reliéfom s množstvom mohutných brál, previsov a skalných stupňov. Zejmarskou roklinou vedie jednosmerný turistický chodník. Trasa je značne exponovaná, nechýbajú na nej charakteristické rebríky, stúpačky či pomocné reťaze.
Turistický chodník strednej náročnosti vedie k tiesňave Zejmarská roklina, pri ktorej treba zvýšiť pozornosť a opatrnosť. Ostatná časť trasy je menej náročná. Východiskový bod: Dedinky. Cieľový bod: Dedinky.
Časový rozvrh: Dedinky - Biele Vody 1/2 hod. - Geravy 3/4 hod. - Predný Hýľ 3/4 hod. - Zadný Hýľ 1/4 hod. - Čertova hlava 1/2 hod. - Chotárna dolka 1/2 hod. - Biele Vody 1/2 hod. - Dedinky 1/2 hod.
Nástup do rokliny je v Mlynkách – Bielych Vodách
vodopád.jpg
Nálepkove vodopády je sústava vodopádov v Zejmarskej rokline. Sú pomenované podľa kpt. Jána Nálepku – hrdinu bojov v Rusku počas 2. svetovej vojny, ktorý pôsobil v neďalekej osade Biele Vody. Bočný vodopád je vysoký 8 metrov, a môžete ho vidieť v rokline Suchá Belá.
Najvyšším z týchto vodopádov je 22,5 m vysoký Nálepkov vodopád.
okrúhla jama.jpg
Zaujímavo tvarovaná krasová jama v sedle nad Bielymi Vodami v nadmorskej výške 900 m. Prístup: po červenej značke z Dediniek cez Mlynky Biele Vody, ktorá vedie popod Kráľovu horu.
geravy.jpg
Rozsiahla zachovalá planina na juhu Slovenského raja s množstvom krasových útvarov, ktorej ohraničenie tvoria vrcholy a Suchého vrchu, Červenej skaly, Holého kameňa Gačovskej skaly.
Turisticky najzaujímavejším prístupom na Geravy je Zejmarská roklina a sedacková lanovka Dedinky – Geravy
Tvorí ju súbor horských lúk a polianok s lesíkmi. Leží v nadmorskej výške 1000 až 1100 m.n.m.. Severné svahy sú prevažne husto zalesnené a pozvoľne klesajú do dolín. Tvoria záver doliny Bieleho potoka. Južné svahy strmými skalnými zrázmi spadajú do údolia Hnilca.
lanovka.jpg
Sedačková lanovka v Slovenskom raji vedie krásnym prostredím z Dediniek na planinu Geravy a poskytuje veľmi zaujímavé výhľady na prírodné scenérie tejto časti Slovenského raja. Preto je táto lanovka považovaná za jednu z najkrajších na Slovensku.
Trasa lanovky je dlhá takmer 2000 m s prevýšením 221 m a s prepravnou kapacitou 270 osôb v jednom smere.

Tento typ jednomiestnej lanovky je jediným funkčným na Slovensku.
banské.jpg
Mlynky – Dedinky, Železobetónová konštrukcia ťažnej veže šachty Leopold, banícka zvonicka či typické banícke domy sú jednými z mála zachovaných nemých svedkov bohatej baníckej histórie v Mlynkoch.
kostol.jpg
Gotický kostel z 1. poloviny 14. stol. Nástěnné malby na křížové klenbě a obvodovém zdivu z konce 14. stol. Zařízení převážně barokní, oltář, kazatelna a kamenná křtitelnice ze 2. poloviny 17. stol. Cenné železné gotické dveře do sakristie ze 14. stol. a raně renesanční dveře ze začátku 16. stol. vedoucí z arkádové chodby do kostela.
kostol_stratena_2.jpg
V Stratenej je mimo iných zaujímavostí malý /kat./ neogotický kostol, postavený r. 1909 s prekrásnym oltárom. Oltár nesie známky rezbárskeho rukopisu majstra Pavla z Levoče. Je na ňom drevená soška Márie Magdalény z dielne majstra Pavla z Levoče zo začiatku 16. stor. - pochádza z dreveného kostolíka, ktorý vyhorel.
gočovo.jpg
Barokovo - klasicistický kostol bol postavený v rokoch 1780 - 1790, na začiatku 19. storočia bol doplnený vežou. V interiéri je barokový drevený oltár z roku 1761. Oltár bol zhotovený pravdepodobne žiakmi Majstra Pavla z Levoče. Baroková kazateľňa a lavica sú z polovice 18. storočia. Na stene kostola sa nachádza pamätná tabuľa rodáka K. I. Haláta - bol prvým slovenským evanjelickým misionárom.
Mlynky,,,,Evanjelický kostol - Gočovo,10,5 km
stratená.jpg
Národnou prírodnou rezerváciou Stratená vedie červený turistický chodník z Dediniek malebnou Stratenskou dolinou pori rieke Hnilec, turisticky atraktívna je Dobšinská ľadová jaskyňa a Stratenský kaňon.
kanon.jpg
Neďaleko obce Stratená, na území Národného parku Slovenský raj, vytvorila riečka Hnilec prekrásny kaňon zvaný Stratenským. Tento kaňon je iba asi 2 km dlhý, predsa sa však teší veľkej obľube u turistov. Romantickým prostredím úžiny obklopenej majestátnymi vápencovými bralami vedie stará asfaltová cesta (neprístupná motorovým vozidlám), ktorá sa prepletá sa s Hnilcom, akoby sa predháňali v kľukatení a počte zákrut.
7,9 km
havran.jpg
Výrazný bralnatý vrchol Havrania skala je jedným z najvyšších vrchov, a zároveň jedným z najlepších vyhliadkových miest (podľa niektorých celkom najlepším) v Slovenskom raji. Nachádza sa v centrálnej časti tohto národného parku, neďaleko obce Stratená. Krásny a pomerne ľahko prístupný končiar predstavuje menej charakteristickú, nie však menej príťažlivú tvár Slovenského raja známeho skôr kaňonmi a tiesňavami s vodopádmi a dlhými rebríkmi. V masíve Havranej skaly sa nachádza niekoľko desiatok drobných jaskýň, z ktorých niektoré sú prístupné i po oficiálnych turistických chodníkoch.
7,5 km
pramen.jpg
Prírodná rarita Slovenského raja, známa už začiatkom 19. storočia. Ako už z názvu vyplýva, voda vyviera na povrch len v istých časových intervaloch.
Podzemné priestory tu majú tvar obráteného písmena V a voda začína vytekať až po ich naplnení. Časové intervaly medzi jednotlivými výtokmi nie sú rovnaké - závisia od množstva pozemných vôd a zrážok. Množstvo vytečenej vody tiež nie je rovnaké. Občasný prameň leží v nadmorskej výške 960 m.n.m. O existencii prameňa sa vedelo už viac ako pred 130 rokmi. Hydrologické pomery Občasného prameňa popisoval aj známy slovenský geológ Dionýz Štúr.
skala.jpg
Výrazný krajinný a geomorfologický prvok v doline rieky Hnilec nad Dobšinskou ľadovou jaskyňou. Geologický podklad tvoria biele a ružovkasté vápence.
maša.jpg
Vodná nádrž Palcmanská Maša predstavuje vďaka svojej rozlohe 85 ha najväčšiu vodnú plochu v Národnom parku Slovenský raj. Nachádza sa v obci Dedinky, ktorá je významným centrom cestovného ruchu. Nádrž bola vytvorená na rieke Hnilec, a to jednak kvôli potrebe regulácie tejto rieky, jednak – čo bolo ešte významnejšie – pre potreby vodnej elektrárne v Dobšinej, prvej prečerpávacej elektrárne na Slovensku. Nádrž je zasadená v krásnom prírodnom prostredí, jej okolie ponúka mnoho možností pešej turistiky i cykloturistiky. V samotnej Maši sa možno kúpať, rybárčiť či venovať najrôznejším vodným športom.
..od Mlyniek....3,8 km
pec.jpg
V lokalite Dobšinská Píla v katastri obce Vlachovo sa nachádza mimoriadne vzácna technická pamiatka, a to nielen v slovenskom, ale v celosvetovom meradle. Touto pamiatkou je vysoká pec postavená v roku 1870 zvaná Karlovou hutou (podľa grófa Karola Andrássyho). Pec, ktorá bola súčasťou slávneho železiarenského podniku „železného grófa“ Emanuela I. Andrássyho (syn spomínaného Karola) dokumentuje historickú technológiu výroby surového železa na drevnom uhlí. Okrem pamiatkového významu je zaujímavá i pútavým architektonickým prevedením.
7,1 km
grof.JPG
Ľadovňa je kamenná stavba stavaná do svahu na spôsob pivnice. Vo vnútorných stenách sú silné kované háky. Na ne sa vešalo mäso ulovených zvierat. Stavali sa pri kaštieľskych parkoch. Zámerom staviteľa Grófskej ľadovňe vo Vlachove bolo, aby vyzerala ako egyptská hrobka, preto pred vstupom do ľadovne kedysi stáli štyri sochy, ktoré zobrazovali sfingy. Ľadovňa bola objavená ako chladnička s klímou, ktorá uchováva ľadové kryhy aj v lete. V minulosti ju obec využívala ako chladničku, počas celého leta si uchováva konštantnú teplotu, napr. na chladenie potravín
od Mlyniek.......8,5 km
zajfy.jpg
Prírodná rezervácia Malé Zajfy sa nachádza v údolí Vráblovského potoka v Slovenskom raji. Pýši sa krásnym prírodným prostredím a výskytom mnohých chránených a ojedinelých druhov fauny (najmä vtákov a obojživelníkov) a flóry. Tunajším vzácnym slatinným a mokradným spoločenstvám dominuje okrem iného napríklad vŕba rozmarínolistá či zriedkavo sa vyskytujúca mäsožravá rastlina tučnica obyčajná. Rezerváciou Malé Zajfy vedie zeleno značený náučný chodník. Východiskom túr do tejto oblasti môže byť Stratenská píla, osada Dedinky či osada Biele Vody.
klauzy.jpg
Pri obci Prietrž je situovaná vodná nádrž, ktorá slúži na chov rýb. Priehradu a turistický chodník, ktorý tadeto vedie udržiava Spolok rybárov. Na tomto chodníku sú vybudované odpočívadlá.

od Mlyniek....6,7 km
sokol.jpg
Pôsobivé, asi 9 kilometrov dlhé zalesnené údolie zvané Tomášovská Belá predstavuje akúsi spojnicu medzi severnou a južnou časťou Národného parku Slovenský raj. Nachádza sa na území prírodnej rezervácie Kyseľ s najvyšším 5. stupňom ochrany a preteká ním Biely potok, ktorému údolie vďačí za svoj vznik. Tomášovskou Belou vedie zeleno značený turistický chodník. Jeho trasa prechádza v istých úsekoch po horizontálnych rebríkoch a stúpačkách nad potokom, čo údoliu značne pridáva na atraktivite u turistov. Východiskom túr do Tomášovskej Belej môže byť Kláštorisko či osada Dedinky na južnej strane národného parku. V druhom menovanom prípade je prechod údolím súčasťou dlhočiznej trasy naprieč Slovenským rajom.
9 km
belá.jpg
Rešpekt vzbudzujúca Sokolia dolina je najexponovanejšou tiesňavou zo všetkých v Slovenskom raji. Patrí však tiež k najkrajším, k čomu prispievajú jej mohutné skalné útvary a charakteristické vodopády, najmä najvyšší vodopád v celom národnom parku, tzv. Závojový vodopád. Sokolia dolina leží na území národnej prírodnej rezervácie Kyseľ, vyskytuje sa tu množstvo vzácnych druhov fauny a flóry. Lokalita je sprístupnená jednosmerným žlto značeným turistickým chodníkom odbočujúcim z Tomášovskej Belej. Prechod ňou je napriek mnohým technickým pomôckam ako sú rebríky, mostíky, stúpačky či reťaze pomerne náročný a vyžaduje zvýšenú opatrnosť.
8,8 km.jeeej.tu by som chcela
vodopád.jpg
Zo všetkých tunajších vodopádov len máloktorý vyniká tak, ako obrovský hromovo hučiaci päťkaskádový Závojový vodopád nachádzajúci sa v Sokolej doline. S výškou neuveriteľných 75 metrov je najvyšším v Slovenskom raji a druhým najvyšším na celom Slovensku. Okolo neho vedie 80 metrov dlhá sústava rebríkov, stúpačiek a mostíkov, ktorej prechod patrí k najvzrušujúcejším zážitkom, aké národný park ponúka. K prudkému zvýšeniu adrenalínu v krvi prispieva i fakt, že rebríky sú ku skalám pripevnené len na niekoľkých miestach, v dôsledku čoho sa kývajú a vlnia. K Závojovému vodopádu sa možno dostať po značkovanom turistickom chodníku vedúcom Sokoľou dolinou.
8,7 km..jéééj. to by som chcela vidieť
jasky.jpg
Jaskyňa sa nachádza na planine Duča v Slovenskom raji. S jaskyňou Psie diery dosahuje dĺžku 21 987m. Najväčším jaskynným priestorom na Slovensku je Rozprávkový dóm s objemom 79 017m3. Doposiaľ sa v jaskyni zistilo 14 druhov netopierov. Táto lokalita predstavuje významnú paleontologickú lokalitu, našli sa tu nálezy kostí staré 15 490 až 17 530 rokovperly tvaru pologule (hemisféroidy), aragonitovékryštalické výrastky, kvapľové excentriká a sadrovec.
Stratenská jaskyňa (nesprístupnená)..škoda....od Mlyniek...7,1 km...tam by som chcela...ííísťťť
dobšinná.jpg
Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete. Je zaradená do svetového prírodného dedičstva. V jaskyni môžete vidieť ľadové stalaktity, stalagmity, ľadopády a podlahový ľad. Hrúba podlahového ľadu dosahuje 25 metrov.
K jaskyni je prístup z osady Dobšinská ľadová jaskyňa. Na výstupovej trase, ktorej dĺžka je asi 1 km, sú umiestnené tabule náučného chodníka. Medzi parkoviskom v osade a vchodom do jaskyne je potrebné prekonať výškový rozdiel 130 m. Výstup k jaskyni trvá asi 25 min.
Turistický chodník strednej obtiažnosti je mierne dlhý. Vedie prevažne lesnými cestami. V blízkosti sa nachádza vodná nádrž Palcmanská Maša. Chodník končí pri Dobšinskej ľadovej jaskyni. Východiskový bod: Dedinky. Cieľový bod: Dobšinská ľadová jaskyňa.
Časový rozvrh: Dedinky - Palcmanská Maša 1/2 hod. - Dobšinský kopec 1/2 hod. - Voniarky 3/4 hod. - Pod Hanesovou II. 1 3/4 hod. - Nižná záhrada 1 hod. - Dobšinská ľadová jaskyňa 3/4 hod.
10,1 km Dobšinská ľadová jaskyňa - Mlynky
rejdová.JPG
V rejdovských domoch sa zachovali cenné súčasti pôvodného zariadenia. Zachovalo sa vyše 20 zrubových domov a v ich interiéri je murovaná pec s otvoreným ohniskom. K domom sa napájajú - komory, stajne, drevárne, niekedy humno a záhrada. Niektoré domy majú ornamentálne nápisy na stropnom tráme. Na krátku dobu, počas letných folklórnych slávností je drevenica kompletne zariadená pôvodným nábytkom
od Mlyniek......12,8 km
slovensky_raj_turisticka_mapa.jpg
Reklamy na stránke nedokážem ovplyvniť....sorry!!!
Flag Counter
Zdroj:okrem vlastných materiálov všetko ostatné zo svojej mailovej schránky.ak sa materiál dotkol niečich ochranných práv- napíšte mi a ihneď zjednám nápravu.ďakujem!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one