a.jpg
Kaňon, ktorý tvorí rieka Hornád je dlhý 11 km a miestami hlboký až 150 m. Členitý reliéf, rôznosť expozícií a vápencový podklad spôsobili veľkú rozmanitosť rastlinných a živočíšnych druhov. Vysokú krajinárskoestetickú hodnotu dodávajú územiu rôzne geomorfologické útvary ako sú Ihla, Kazateľnica a najznámejší Tomášovský výhľad.
Leží na juhozápade východného Slovenska, na hranici s Maďarskom a je najväčším krasovým územím v Európe. Nachádza sa tu do 1.100 jaskýň a priepastí a sú zaradené do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Zasahuje do troch historických regiónov – Gemer, Abov a v bývalej Turnianskej župe. Leží na území 2 okresov – Rožňava a Košice – okolie.
a.jpg
Národná prírodná rezervácia Zádielská tiesňava je typická krasová 3 km dlhá tiesňava v Zádielskej doline neďaleko obce Zádiel. Dĺžka celej doliny je takmer 11 kilometrov a tiesňava je jej najkrajšou časťou. Hĺbka tiesňavy je vyše 300 m a šírka dna na niektorých úsekoch je iba 10 metrov.
Vytvorila ju intenzívna erozívna činnosť potoka Blatnica. V jaskyniach nachádzajúcich sa v Zádielskej tiesňave boli objavené archeologické nálezy z praveku.
Reklamy na stránke nedokážem ovplyvniť....sorry!!!
Flag Counter
Zdroj:okrem vlastných materiálov všetko ostatné zo svojej mailovej schránky.ak sa materiál dotkol niečich ochranných práv- napíšte mi a ihneď zjednám nápravu.ďakujem!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one