Unikátní hrající orloj je situován přímo na obecním náměstí v Španej Dolině. Orloj připomíná uzavřenou skalní stěnu, která se každou celou hodinu doširoka otevírá a ukazuje úmornou práci havíři v hlubinách špaňodolinskej měděné dole. Nad pracujícími havíři se nachází patron horníků, sv. Klement.
06.jpg
Slnečné hodiny pri obci Drienčany sú na zemi postavené hodiny z dreva a kameňa s priemerom 7 metrov.
Súčasťou hodín sú drevené plastiky postavičiek zo známych slovenských rozprávok Pavla Dobšinského, ktorý tu pôsobil. Na jeho počesť sa v obci nachádza viacero “rozprávkových stavieb” a sôch.
Čiernohronská železnica je úzkokoľajná lesná železnica s rozchodom 760 mm. Premáva na trase Chvatimech – Hronec – Čierny Balog – Vydrovo v Slovenskom rudohorí. Pred zrušením dopravy v roku 1982 bola značne rozvetvená a mala celkovú dĺžku 131,98 km.
660.jpg
Už v starých spisoch, ktoré rozprávajú o histórii obce Kremnické Bane sa dozvedáme, že samotný kostol bol vybudovaný na geografickom strede Európy.
xixi (2).jpg
Unikátny systém vodných nádrží a jarkov v okolí Banskej Štiavnice na akumulovanie povrchovej vody bol zdrojom energie pre čerpacie stroje, úpravárenské a hutnícke zariadenia. Ťažiari ho budovali od 16.storočia do začiatku 20.storočia. O ich výstavbu sa zaslúžili hlavne Matej Kornel Hell a Samuel Mikovíni. K najvýznamnejším z nich patria: Počúvadlo, Veľka a Malá Richňava, Veľka Vindšachta, Evička, Klinger, Rozgrund, Veľký a Malý Kolpašský, Ottergrund.
a.jpg
Mestečko Kremnica je plné vzácnych pamiatok na slávnu banskú minulosť. K najnápadnejším z nich patrí šachta Ferdinand so strojovňou nachádzajúca sa na ulici Jula Horváta 10. Táto 301 metrov hlboká šachta bola vybudovaná v prvej polovici 19. storočia a fungovala až do roku 1932. V roku 1877 tu pôvodné konské gáple nahradil 1. ležatý parný ťažný stroj.
xixi (2).jpg
Obec Kyjatice ponúka aj európsku raritu - kyjatickú kultúru žiarového pohrebiska z mladšej doby bronzovej z obdobia 11. až 7. storočia pred naším letopočtom.
Kyjatické pohrebisko dalo meno jednej etape kultúrneho vývoja v strednej Európe,
vodný mlyn srelkaa.jpg
husiti kostol.jpg
V dedine Veľké Teriakovce (okres Rimavská Sobota) žijú lamy. Okrem toho sa obec pýši i vodným mlynom, ktorý láka turistov z celého sveta a dokonca ho vyhlásili aj za národnú kultúrnu pamiatku.

Dedina Veľké Teriakovce sa hrdí unikátnym kostolom z čias Husitov
Obdivujú ho nielen domáci, ale najmä turisti.

Pýchou každého kostola je zvonica. "Na tejto zvonici sa nachádzajú tri zvony. Bohužiaľ počas prvej svetovej vojny bol veľký a malý zvon zrekvírovaný,

Cez dedinu prechádza i železnica z obdobia Rakúsko-Uhorska. Slúžila na prepravu železa a rúd.
rozhladna.jpg
Maginhrad dnes predstavuje atraktívnu turistickú lokalitu. K tomuto faktu prispela najmä výstavba temer 17 metrov vysokej turistickej rozhľadne, ktorá sa vypína v juhovýchodnej časti niekdajšieho hradného areálu. Z jej vrcholovej plošiny sa naskytá široký výhľad, možno odtiaľto vidieť Rimavskú Sobotu, Kráľovu hoľu i časť územia Maďarska. Tajomným názvom Maginhrad označujeme jednak vrch vypínajúci sa v pohorí Revúcka vrchovina medzi obcami Nižný Skálnik a Veľké Teriakovce, jednak hrad, ktorý sa v minulosti na tomto vrchu rozprestieral. Tento hrad bol postavený pravdepodobne niekedy v 13. – 14. storočí, k jeho zániku došlo zrejme niekedy v 15. storočí. V historických prameňoch sa nám o ňom nezachovali prakticky nijaké relevantné zmienky a nenašli sa ani nijaké archeologické nálezy. Predpokladá sa, že šlo o drevený hrad, a že ho svojho času využívali husiti. Zo stavby sa do dnešných čias uchovali len nepatrné zvyšky kamenných základov a v pieskovci vytesané hradné pivnice.
K lokalite sa viaže povesť, podľa ktorej sa tu pravidelne zjavuje husitský vojvodca Jan Jiskra z Brandýsa a spoločne so svojím vojskom v plnej zbroji pije v tajných sieňach hradu Božiu krv.
Reklamy na stránke nedokážem ovplyvniť....sorry!!!
Flag Counter
Zdroj:okrem vlastných materiálov všetko ostatné zo svojej mailovej schránky.ak sa materiál dotkol niečich ochranných práv- napíšte mi a ihneď zjednám nápravu.ďakujem!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one