Banskobystrický kraj sa rozprestiera v južnej časti stredného Slovenska, pričom na juhu hraničí s Maďarskou republikou, na východe s Košickým krajom, na severe s Trenčianskym a Žilinským krajom a na západe s Nitrianskym krajom.
250px-Banska_okresy.png
250px-Banskabystricakrajloc.png
Územie vyššieho územného celku Banskobystrický samosprávny kraj o rozlohe 9 455 km2, s počtom 662 077 obyvateľov tvoria katastrálne územia miest a obcí dnešných okresov Brezno, Zvolen, Detva, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica, Krupina, Veľký Krtíš, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca a Banská Bystrica.

Banskobystrický samosprávny kraj sa rozprestiera z prevažnej časti na území historického Zvolenského komitátu, neskôr Zvolenskej stolice. Územie neskoršej Zvolenskej stolice sa včlenilo do ranofeudálneho uhorského štátu až v 2. polovici 11. storočia. V tom čase tvorilo základ rozsiahleho kráľovského majetku, Zvolenského domínia. Išlo o málo osídlené územie, ku ktorému v tom čase patrili aj Turiec, Liptov, Orava a neskôr aj významná časť Tekova.Horný Tekov i Horný Hont k jadru regiónu inklinujú aj v súčasnosti. Hranice sa ustálili až v 14. storočí. Sídlom Zvolenského komitátu bol Pustý hrad, od konca 15. storočia Zvolenský zámok, v 18. storočí sa sídlom stala Banská Bystrica.

Praveké osídlenie bolo sústredené vo Zvolenskej kotline. Dokladom slovanského osídlenia sú veľkomoravské hradiská vo Zvolene a v Môťovej. Z poveľkomoravského obdobia sú známe archeologické lokality – sídliska v Sáse, Môťovej a Selciach. Región vyniká svojráznym charakterom banských miest. Krupina, Banská Bystrica a Ľubietová vznikli vďaka bohatým ložiskám medi.

S mediarskym podnikom v Banskej Bystrici súvisí aj rázovité osídlenie z polovice 16. storočia nazývané „Čierne Handle“. Tvoria ho drevorubačské a uhliarske osady pri Čiernom Hrone s centrom v Čiernom Balogu. Rovnako vznikli „Biele Handle“ – skupina osád pri Hrone, východne od Brezna. Koncom 16. storočia bolo vo Zvolenskej stolici osem výsadných mestečiek – Slovenská Lupča, Radvaň, Sása, Poníky, Zvolenská Slatina, Dobrá Niva, Babiná a Pliešovce a mesto Brezno, ktoré v roku 1655 pribudlo k štyrom slobodným kráľovským mestám – Banská Bystrica, Ľubietová, Krupina a Zvolen.
Naj....Banskobystrického kraja.....
• Najdlhší železničný tunel na Slovensku – Čremošniansky tunel ležiaci na trati Banská Bystrica
– Dolná Štubňa je dlhý 4 697 m.
Najväčší prírodný park na Slovensku – Národný park Nízke Tatry, má rozlohu 728 km2 a jeho
ochranné pásmo 1102 km2, sa nachádza na strednom Slovensku
Najvyššie sopečné pohorie v SR – mohutný stratovulkán Poľana (1458 m n. m.) Priemer
základne sopky je 18 km, priemer krátera je 6 km. Poľana je chránenou krajinnou oblasťou
s rozlohou 200,79 km2.
O tom, ako chudobu z Banskej Bystrice vyhnali.
I motala sa chudoba v podobe mladej ženy ulicami Banskej Bystrice veľmi často. Ten, kto ju poznal, odohnal ju. Kto jej podľahol vytrápil sa. Raz to bol kováč, inokedy hodinár, ktorého chudoba ako mladá krásna deva vo svojej bujarej márnivosti omámila až tak, že sa do nej zaľúbil. Keď Bočkajovo vojsko Bystricu gniavilo, opäť sa chudoba do mesta vrátila. Ako sa tak prechádza jeho ulicami, postretla staršieho chlapa - zvonára.
„Vitaj, len poď, navštív ma. Bola si už všade, len u mňa nie.“ – takto sa jej prihovoril
„A čo mi dáš, keď ťa navštívim?!“ - spýtala sa zvonára chudoba
„Dám ti niečo, čo ti ešte nikto nedal.“ – začal zvonár chudobu namotávať.
A dodal: „Dám ti hlas zvona. Ty prvá oznámiš príchod vojny, choroby alebo hladu.“
Márnivej chudobe sa to zapáčilo.
„Ale mám podmienku.“ – ozval sa zvonár
„Akú?!“ – vyzvedala chudoba
„Musíš sa rozliať na kolomaž.“
„Pche, to je maličkosť.“ –odvrkla chudoba a začala sa meniť na kolomaž.
Zvonár kolomaž nalial do formy a vytvoril nádherný zvon, ktorému nebolo páru. Keď zvon prvýkrát na kostolnej veži zazvonil, ozvalo sa bedákanie chudoby:
„Jóóój, čo si to urobil. Všetko ma bolí... Niečo ma tu bije do hlavy“
„Zbohom moja milá, a plač ako ten bedár, nech vieš ako chudoba bolí.“ – odkázal zvonár chudobe. A tak sa chudoby v Banskej Bystrici navždy zbavili
Reklamy na stránke nedokážem ovplyvniť....sorry!!!
Flag Counter
Zdroj:okrem vlastných materiálov všetko ostatné zo svojej mailovej schránky.ak sa materiál dotkol niečich ochranných práv- napíšte mi a ihneď zjednám nápravu.ďakujem!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one