srelkaa-slovensko

images (5).gif
921.gif
mapa_cela_sr.gif
921.gif
images (4).jpg
Veľmi by som chcela,
aby ľudia nehľadali krásu prírody a zaujímavosti
iba v zahraničí
-ubezpečujem vás,
že aj u nás doma je možné nájsť množstvo krás,
ktoré doteraz mnohí nepoznáme a nemáme tušenie ako blízko sme pri nich

....poďme objavovať krásy Slovenska!........srelkaa
"Keď niekto strávi príliš času cestovaním, nakoniec sa stane cudzincom vo vlastnej krajine." René Descartes 32 francúzsky filozof 1596 - 1650
text (1).gif
1062.gif
Dátum vzniku republiky: 1.1.1993
Rozloha: 49 035 km2

Počet obyvateľov: 5 429 763 (k 30.06.2010)

Hustota obyvateľstva: 109/km2
svk.png
text (1).gif
picture.jpg
q.jpg
g.jpg
01012015_b.jpg
kuk.jpg
Mena: Euro, 1 € = 100 centov,

(do 31.12. 2008 slovenská koruna, 1 Sk=100 halierov)
kuuk.jpg
štátnu hymnu tvoria prvé dve slohy piesne
Janka Matúšku "Nad Tatrou sa blýska" z roku 1844.
Text napísal pri protestnom odchode štúrovcov z Bratislavy.
mapa_slovensko.gif
"Milá je vlasť aj ostatku pochovaným v krajine."
Maro Publius Vergílius 55 staroveký rímsky básnik -70 - -19 pr. n. l.
1. Sloha
Nad Tatrou sa blýska,
hromy divo bijú
Zastavme ich bratia,
veď sa ony stratia,
Slováci ožijú
2. Sloha
\:To Slovensko naše
posiaľ tvrdo spalo.:\
\:Ale blesky hromu
vzbudzujú ho k tomu,
aby sa prebralo.:\
3. Sloha
\:Už Slovensko vstáva,
putá si strháva.:\
\:Hej rodina milá
hodina odbila,
žije matka Sláva!:\
4. Sloha
\:Ešte jedle rastú
na krivánskej strane.:\
\:Kto jak Slovák cíti,
nech sa šable chytí,
a medzi nás stane.:\
text (1).gif
Členstvo v niektorých medzinárodných org.:
dobrodružstvo.gif
Dobrodružstvo:
text (1).gif
sos.gif
MAYDAY
hry.gif
text (1).gif
Stopy dávnej minulosti Slovenska - filmové rozprávanie Pavla Dvořáka - 111 videí

text (1).gif
Slovenské NAJ.....
..... Slovensko je považované za krajinu s najväčším počtom jaskýň na obyvateľa v Európe? Každý rok sa zároveň objavujú ďalšie nové jaskyne.Najrozsiahlejšie krasové územie v strednej Európe – Slovenský kras (440 km²). Nachádza sa tu 1110 jaskýň a priepastí a ďalšie krasové výtvory. Niektoré zo slovenských jaskýň sú zapísane v zozname UNESCO
Najstarší verejný park v Európe – je Sad Janka Kráľa na pravom brehu Dunaja v Bratislave. Bol založený v roku 1776 a aj dnes je obľúbeným miestom oddychu.
Najvyššie položený apartmán v strednej Európe – apartmán na Lomnickom štíte(2 634 m n. m.) vo Vysokých Tatrách. Nachádza sa tam aj najvyššie položené pracovisko na Slovensku (Meteorologický ústav a Astronomický ústav SAV
Najväčšia mozaika na svete vytvorená z obehových mincí – je Tatranská Madona. Monument je vyskladaný z troch farieb slovenských obehových mincí v celkovom počte vyše 115 000 kusov, s rozlohou 52,5 m². Zobrazuje Božiu Matku – Madonu s dieťaťom a je umiestnená v Aquaparku Tatralandia pri Liptovskom Mikuláši.
Najväčšia ľadová jaskyňa na Slovensku a jedna z najväčších v Európe – Dobšinská ľadová jaskyňa. Nachádza sa v spišsko-gemerskom krase. Svojím charakterom zaľadnenia patrí medzi najvýznamnejšie jaskyne na svete. V roku 1882 sa stala prvou elektricky osvetlenou jaskyňou v Uhorsku
Najvyšší drevený gotický oltár na svete – Oltár sv. Jakuba v Kostole sv. Jakuba v Levoči (výška 18,6 m), pochádza zo 16. storočia, zhotovený je z lipového dreva. Autorom oltára je významný stredoveký rezbár Majster Pavol z Levoče.
Najväčší riečny ostrov v Európe – je Žitný ostrov (132 612 ha) ležiaci medzi riekou Dunaj a jeho ľavým ramenom. Je to zároveň najúrodnejšia oblasť Slovenska s najväčšou zásobárňou pitnej vody.
Jediná aragonitová jaskyňa v Európe – je Ochtinská aragonitová jaskyňa, sa nachádza v Revúckej vrchovine na strednom Slovensku. Je unikátnym prírodným javom podzemného krasu.
- prvýkrát vo svete použitý čerpací stroj s kývavým pákovým prevodom (Banská Štiavnica).xixi
- najstaršia a najrozsiahlejšia ťažba opálu banským spôsobom na svete (Dubník)-Dubnícke opálové bane – jediné svojho druhu v Európe, sa nachádzajú v Slánskych vrchoch.
Najsevernejšie miesto v strednej Európe, kam sa dostali rímske légie – mesto Laugaricio, dnešný Trenčín. O ich pobyte svedčí rímsky nápis na trenčianskej hradnej skale, ktorý pochádza z roku 179 n. l.
Najväčšie keltské oppidum v strednej Európe – pochádza z 2. stor. p.n.l., rozprestieralo sa na bratislavskom hradnom vrchu a zasahovalo na územie dnešného Starého Mesta až po Námestie slobody. Bratislavské oppidum sa preslávilo razením mincí, z ktorých najznámejšie sú zlaté statéry s nápisom Biatec.
Pivnice pod hradom Červený Kameň sú najrozsiahlejším komplexom podzemných priestorov v strednej Európe
Jediný studenovodný gejzír na Slovensku – je gejzír v Herľanoch – vodu chrlí do výšky 15 – 20 metrov, je európskou raritou, podobné gejzíry sa nachádzajú iba na Islande.
Najväčší platan na Slovensku a jeden zo 7 najväčších živých organizmov v Európe – Platanus acerifolia s obvodom kmeňa 930 cm, výškou 28 m a vekom viac ako 140 rokov, sa nachádza v historickom parku (z rokov 1852 – 1872) v obci Komjatice pri Nitre.
Najvyššie položená botanická záhrada v Európe - je na Lomnickom štíte vo výške 2 634 m nad morom. Návštevníci tu majú možnosť vidieť 22 druhov rastlín na terasovitom chodníku.
- najväčší nájdený kus drahého opálu na svete (Harlekýn)
- najväčší hrad v Európe, druhý najväčší na svete (Spišský hrad)Najrozsiahlejší stredoveký hradný komplex v strednej Európe –je Spišský hrad (40 000 m²). Najstaršia písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1120. Hrad mal najprv funkciu pohraničnej pevnosti, následne sa na niekoľko storočí stal sídlom spišského župana.
európskou raritou je Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach na východnom Sloven- sku, ktorého zbierka je ojedinelá v Európe.
Najvýchodnejšie ležiaca katedrála západného typu v Európe – je gotický Dóm sv. Alžbety v Košiciach, zároveň je to najväčší kostol na Slovensku. V interiéri kostola si osobitnú pozornosť zaslúži hlavný oltár sv. Alžbety postavený v rokoch 1474 až 1477. Jeho súčasťou je súbor 48 gotických tabuľových malieb.
- prvá elektricky osvetlená jaskyňa na svete (Dobšinská ľadová jaskyňa)
Najstaršia banská vysoká škola v Európe – je Banská akadémia v Banskej Štiavnici (založená v roku 1763). Študovali na nej poslucháči z celej Rakúsko-uhorskej monarchie.
Najväčší poklad zlatých mincí nájdených na území Slovenska – je Košický zlatý poklad, ktorý pochádza zo 17. storočia (obsahuje 2 920 zlatých mincí, 3 medaile a reťaz). Zároveň je jedným z najväčších hromadných nálezov starých zlatých mincí na svete. Našli ho v roku 1935 v Košiciach.
Najstarší nepretržite pracujúci výrobný podnik na Slovensku, ale aj na svete – je Štátna mincovňa v Kremnici, založená v roku 1328, patrí zároveň k najdlhšie činným mincovniam v Európe.
- na Slovensku vzniklo najstaršie slovanské písmo (hlaholika)
Najdlhší most s celodrevenou konštrukciou v Európe – je Drevený most v Kolárove, most cez Malý Dunaj je dlhý 86 metrov a široký 2,25 m, nemá žiadne betónové piliere. Postavili ho miestni ochranári v roku 1992 ako kópiu dnes už neexistujúceho mosta z 50. rokov minulého storočia.
Najstaršia detská hračka v Európe: vozík z bronzovej doby (1600 rokov pr. Kr.) z Nižnej Myšle
Najstarší kostol v strednej Európe: Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch (z obdobia Veľkej Moravy)
...13 spišských miest bolo 360 rokov v poľskom zálohu za 37 000 kôp českých grošov?
Záhady Slovenska
text (1).gif
Morové stĺpy (Immaculata)
Začalo sa to všetko proti cisárskemu katolíckemu dvoru, ktorý podporuje rekatolizáciu.
Na Slovensku
Sa začínajú tvoriť odboje protestantskej šľachty a meštianstva. Pokiaľ sa nenájde zmierenie, uplynie veľa rokov neustálej biedy, hladu a morových rán. Po poslednom rákociovskom odboji v rokoch 1708 až 1710 v mestách a na dedinách po celom Slovensku zomrelo na následky moru až dve tretiny obyvateľstva. Na pochovávanie do spoločných hrobov bolo v roku 1710 vydané úradné povolenie. Mor postihol celú Európu a následky boli nevyčísliteľné. Na pamiatku týchto mŕtvych obeti moru začali stavať po celom Slovensku ale aj po celej Európe Immaculaty ˝ Morový stĺp ˝ alebo taktiež Mariánsky stĺp...tieto stlpy sú skoro v každom meste,mestečku...ukážka:
Trenčín
Nové Mesto n/V.
Košice
Kľačno
a.jpg
a (2).jpg
a.jpg
a (3).jpg
Galanta
Bratislava
Nitra
Slovenská Ľupča
a.jpg
a.jpg
a.jpg
a.jpg
Kremnica
Trnava
Pezinok
Banská Štiavnica
a (1).jpg
a.jpg
a.jpg
a.jpg
text (1).gif
Záhady našej histórie
Povesť o troch prútoch kráľa Svätopluka.
Kráľ Svätopluk si dal pred smrťou zavolať svojich troch synov. Každému z nich podal do ruky jeden prút a prikázal im, aby ho zlomili. Mladí muži otcovu vôľu splnili veľmi ľahko. Potom dal kráľ trojicu prútov zviazať a opäť vyzval synov, aby zväzok prútov zlomili. Táto úloha sa ukázala ako oveľa ťažšia. To bol od Svätopluka jasná demonštrácia potreby svornosti. Len tá mohla potomkom zaručiť neporaziteľnosť a krajine blahobyt. Po Svätoplukovej smrti v roku 894 si však jeho synovia Veľkú Moravu podelili. A maďarský vpád v roku 907 jej existeniu ukončil.
Obrázok1.gif
Čo neviete o slovenčine
srdiečko srelka.gif
Reklamy na stránke nedokážem ovplyvniť....sorry!!!
Flag Counter
Zdroj:okrem vlastných materiálov všetko ostatné zo svojej mailovej schránky.ak sa materiál dotkol niečich ochranných práv- napíšte mi a ihneď zjednám nápravu.ďakujem!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one